Modell av Torbjørn Egners plass© Skalpell Modellverksted AS - 2022

Modell av Torbjørn Egners Plass. Prosjekt nominert til Oslo Bys Arkitekturpris. Utstilt på Anne Cath Vestlys plass(!) høsten 2022.

Torbjørn Egners plass

Modell av Torbjørn Egners Plass. Prosjekt nominert til Oslo Bys Arkitekturpris. Utstilt på Anne Cath Vestlys plass(!) høsten 2022.

Oppdragsgiver: Grindaker AS
Arkitekt: Grindaker AS Landskapsarkitekter
Målestokk: 1:100
År: 2022