Union Brygge, Drammen

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Union Eiendom
Arkitekt: Div. arkitekter
Målestokk: 1:500
År: 2011