Waldemars Hage

Oppdragsgiver:
Arkitekt:
Målestokk: 1:20
År: 2006