Zitty, Drammen

Oppdragsgiver:
Arkitekt:
Målestokk: 1:100
År: 2006