Barkarby Pluss

Modell av Barkarby Pluss
Salgsmodell i 1:200 av Plussboligkonsept fra Selvaag Bolig i Barkarbystaden utenfor Stockholm.
Oppdragsgiver: Selvaag Bolig
År: 2023
Arkitekt: Pörner + Pettersson AB
Skala: 1:200