Borgen på Løren

Modell av boligprosjekt – Borgen Løren
Salgsmodell av boligprosjekt på Sinsen/Refstad i Oslo
Oppdragsgiver: SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING AS
År: 2022
Skala: 1:200