Galleri Würth

Modell av Galleri Würth
Arbeidsmodell med løse elemeter for å planlegge utstillinger i Galleri Würth.
Oppdragsgiver: Galleri Würth
År: 2022
Skala: 1:50