Glassverket Drammen

Modellbilde av Glassverket Drammen
Salgsmodell av utbyggingsområde. Glassverket ved Drammen.
Oppdragsgiver: Union Eiendom
År: 2022
Arkitekt: A-Lab
Skala: 1:500