Konkurranseunderlag Bentsebrua skole

Modell - underlag til arkitektkonkurranse
3 like modeller som underlag til arkitektkonkurranse for Bentsebrua Skole
Oppdragsgiver: Undervisningsbygg KF, Oslo kommune
År: 2020
Skala: 1:500