Lunden 1:200

Modell av boligprosjekt.
Boligprosjekt på Brobekk i Oslo. Salgsmodell i 1:200.
Oppdragsgiver: Attivo Bolig
År: 2018
Skala: 1:200