Modell til plansak i Oslo

Bygningsmodell til plansak - 1:500
Modell til plansak for nytt boligprosjekt i Oslo.
År: 2023
Skala: 1:500