Moelven boligrigg

Modell av boligrigg fra Moelven
Modell av boligrigg beregnet på å huse ofre for krigen i Ukraina.
Oppdragsgiver: Moelven
År: 2023
Skala: 1:100