Oslo Spektrum

Modell av Oslo Spektrum
Modell av Oslo Spektrum i skala 1:100. Laget for Karpe til eventet Karpe SAS Spektrum X10
Oppdragsgiver: Karpe
År: 2020
Skala: 1:100