Rådhushagen Ski

Modell av boligprosjekt i Ski sentrum. 179 Leiligheter med salgsstart i 2022.
Oppdragsgiver: Selvaag Bolig
År: 2022
Arkitekt: Arcasa
Skala: 1:200