Reguleringsmodell Kristiansand

Reguleringsmodell til byggesak i Kristiansand
Modell til byggesak. Skala 1:500. Fra Bosmyrveien i Kristiansand.
Oppdragsgiver: KG utvikling AS
År: 2019
Skala: 1:500