Skogsnarveien – Ski

Modell av Skogsnarveien - Ski
Salgsmodell av boligområde i Ski kommune
Oppdragsgiver: Skogsnarveien boligutvikling AS
År: 2020
Skala: 1:200