Valle Wood

Modell av Valle Wood
Norges største kontorbygg i massivtre. Nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 2020. Utstilt i Oslo høsten 2020.
Oppdragsgiver: Lund+Slaatto Arkitekter
År: 2020
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Skala: 1:100